Saturday, June 02, 2018

Tantalum Chip Capacitor 10uF/ 16V / 10% SMD Size B

Tantalum Chip Capacitor 10uF / 16V / 10% SMD Size B
Tantalum Chip Capacitor packaging SMD (size B) with a capacitance value of 10 uF

  • Capacitance of 10 uF
  • Voltage 16 V
  • Tolerance of 10%